Referensprojekt

På denna sida presenterar jag exempel på projekt jag har arbetat med under min utbildning och efter min examen.

2006/2007 - Utveckling av datorgränssnitt till en ultraljuds flödesmätare
Magisteruppsats åt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Problembeskrivning.
Flödesmätarens egen mjukvara gav endast uppgifter om transittiderna för ljudvågen och inga uppgifter om flödeshastigheten i liter/minut .
Inga data fanns tillgängliga om mätarens hårdvara, befintliga
datorgränssnitt och kommunikationsprotokoll.

Uppgift
Utveckla hårdvara för ett nytt datorgränssnitt till flödesmätaren med möjlighet till utveckling av kundanpassad mjukvara.

Testkörning av datorgränssnittet i SP:s flödesmätningshall i Borås.
Resultat


Det nya datorgränssnittet lyckades kommunicera med flödesmätaren och mjukvaruexemplet lyckades utifrån uppgifter om transittiderna beräkna och presentera flödeshastigheten mätt i liter/minut (LPM).

SP är mycket nöjda med resultatet av examensarbetet och har vidareutvecklat systemet efter projektets slutförande.


Projektet gav värdefull erfarenhet av kravanalys, hård- och mjuklvaruutveckling för inbyggda system och protokollanalys.

Pdf-dokument med magisteruppsatsen från Tekniska Högskolan i Jönköpings hemsida  -

 Magisteruppsats Development of a computer interface for a clamp-on ultrasonic flowmeter

2010 - Utveckling av system för övervakning av temperatur i referensmotstånd.
Projektanställning på sektionen för mätteknik hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Problembeskrivning
Riksmätplatsen för temperatur utför jämförelsekalibrering på instrument för temperaturmätning.
Utrustningen för kalibrering utnyttjar ett mycket stabilt referensmotstånd från Tinsley placerad i en temperaturkontrollerad inkapsling.
SP behövde ett system för att registrera och logga temperaturen i referensmotståndet.

Uppgift

Utveckla ett enkelt och kostnadseffektivt system för övervakning av temperaturen i referensmotstånd med hjälp av en Windows PC.

Resultat
Efter analys och diskussion valdes en lösning baserad på Maxims 1-wire temperaturgivare DS18B20+ och USB-gränssnittet DS9490R+.
En VB- applikation samt drivrutiner för avläsning av temperaturgivarna och loggning av temperaturen i referensmotstånden utvecklades.
Försök gjordes även att mäta temperaturen via den inbyggda regulatorn och temperaturgivaren i motståndet med hjälp av en DS2450+ A/D-omvandlare.

Insidan av ett Tinsley referensmotstånd med en ansluten DS18B20+ temperaturgivare.

Insidan av ett referensmotstånd med monterad DS18B20+ temperaturgivare.

VB-applikation för avläsning av anslutna 1-wire temperaturgivare och loggning av temperaturen i
referensmotstånd. Mjukvaran kommunicerar med SP:s databas och hämtar automatiskt serienumret
för referensmotståndet med den aktuella temperaturgivaren.

VB-applikation för övervakning av temperaturen i referensmotstånd